joomla 1.6

You are here: Автори

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Албена Вачева/ Albena Vacheva


Доцент по съвременна българска литература. Автор на проекта „Рефлексиите на модерността в българската литература и култура“; на монографията „Под знака на модерността“ (2002); редактор и съставител (съвместно с Георги Чобанов и Йордан Ефтимов) на „Култура и критика“ (4 тома, 2003–2006); редактор (съвместно с Николай Аретов) на второто издание на „Библиотека „Български писатели“ (2003–2004); ръководител на проекта „Литературни истории. Критическа рецепция – 1878–1900” (2004–2006). Ръководител на Лабораторията по история на българската литература в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Заместник главен редактор на електронно списание „LiterNet“. Създател на рубриката „Нова хуманитаристика“ (2004–2005), автор на проекта „Неприспособимите. Поезията на 80-те“ (2004) (съвместно с Георги Чобанов) и на „Литературата – виртуални срещи“ (2006). От 2006 г. е преподавател в Люблинския университет „Мария Кюри-Склодовска“, Полша. Публикува редица студии и статии в специализирани български и международни издания по въпросите на литературната теория и история. Член на Академичния кръг по сравнително литературознание (АКСЛИТ), асоцииран член на Европейската мрежа на асоциациите по сравнително литературознание и на Комитета за проучване на Източна и Югоизточна Европа – ICLA