joomla 1.6

You are here: Автори

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Корнелия Славова / Kornelia Slavova


Преподавател в Катедрата по англицистика и американистика на Софиийския университет „Св. Климент Охридски“, специалист по американска драма и култура, социални изследвания на рода (пола), американска популярна култура и англоезичен превод. Редактор е на няколко сборника от областта на феминистката теория/критика и съпоставителните културологични изследвания.Автор е на книгите The Gender Frontier in Sam Shepard’s and Marsha Norman’s Drama (Polis Publishers, 2002) и The Traumatic Re/Turn of History in Postmodern American Drama (Sofia University Press, 2009). От 2008 е в редакционната колегия на The European Journal of Women’s Studies (SAGE).


Dr. Kornelia Slavova is Associate Professor ofAmerican culture and literature at the Department of English and American Studies,University of Sofia St. Kliment Ohridski, Bulgaria.  She has taught courses in American drama, Drama into Film, Cultural History of the US, American Popular culture, Gender Representation and others at Sofia University, as well as at SUNY Albany, USA;  and other institutions. Her publications are in the field of American drama, cross-cultural studies,and gender studies. She has edited and co-edited several books of gender theory and literary criticism; sheis the author of The Gender Frontier in Sam Shepard’s and Marsha Norman’s Drama(Polis Publishers, 2002) and The Traumatic Re/Turn of History in Postmodern American Drama (Sofia University Press, 2009). Since 2008 she is associate editor for The European Journal of Women’s Studies (SAGE).