joomla 1.6

You are here: Автори

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Мадлен Данова / Madeleine Danova


Професор,преподавател по американска и канадска култура и литература в катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, защитава докторска дисертация на тема: „Национализъм, модернизъм, идентичност: национални наративи, космополитни фигури в американския и българския литературно-културен контекст. Сравнително изследване на промените в идентичността на две литературни семейства – Джеймс и Славейкови“, издадена като монография през 2000 г. Други публикации: Writers,Books, Readers (2002), The Jamesiad. Between Fact and Fiction: The Postmodern Lives of Henry James (2011)и Transformations of the Ethnic Occult in Twentieth-Century American Literaturе(2012). Член на Управителния съвет на Българската асоциация по американистика, член на Българската секция на Централноевропейската асоциация по канадистика, Българското дружество за британски изследвания, Българската асоциация на университетските жени, Научния съвет на Центъра за социални изследвания на пола в СУ,Дружеството „Хенри Джеймс“, Университет Крейтън, САЩ,и Европейското дружество за изследване творчеството на Хенри Джеймс, Американски университет, Париж. Научни публикации и преводи в областта на културната идентичност, национализма, малцинствените групи, социо-пола, сравнителното литературознание, масмедиите, американистиката и канадистиката.


Madeleine Danova is Professor in North American Literature and Culture  at the Department of English and American Studies at Sofia University“St. Kliment Ohridski”.She has taught various literary and culture studies courses at other Bulgarian Universities and at SUNY, Albany. She has  participated in a number of conferences and workshops devoted to different aspects of American and Canadian Studiesand has been involved in several international projects on literary modernism, ethnicity, nationalism, language, mass media,and cultural identity.  She is the author of a comparative study, Nationalism, Modernism and Identity (2000), of the two most famous literary families in the USA and Bulgaria, the Jameses and Slaveikovi. Her recent books include The Jamesiad. Between Fact and Fiction: The Postmodern Lives of Henry James (Polis, 2011) and Transformations of the Ethnic Occult in Twentieth-Century American Literature(Sofia University “St. Kliment Ohridski” Press, forthcoming). She is a member of the Bulgarian American Studies Association, the Central European Association for Canadian Studies, Henry James Society, USA, and the European Society of Jamesian Studies.