joomla 1.6

You are here: Автори

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Маргарита Руски


Преподавател по френски език в катедра „Романистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторат в Университета Париж XIII, Франция, през 2004 г. Води курс по превод на юридически текстове от френски на български език в магистърска протграма „Превод“ във ФКНФ и курс по терминология на правото на ЕС на френски език в магистърска програма „Право на ЕС“ към ЦПО на Юридическия факултет. Научните й интереси и публикации са в областта на френското езикознание, лексикографията и специализирания френски език. Автор е на Le français de la communication professionnelle. Langue du droit communautaire(2001), Les marqueurs lexicaux des modalités déontiques dans les textes du droit communautaire (2008). Участва в авторски колективи на двуезични речници, както и на специализирани глосари в областта на европейското право.