joomla 1.6

You are here: Автори

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Неда Бояджиева


Преподавател по италиански език, главен асистент в Катедрата по романистика, италианска филология, към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води курсове по практическа граматика и практически синтаксис, фонетика – теоретичен курс, стилистика – теоретичен курс; морфосинтаксис – номинална част, теоретичен курс, преподава лексика и превод от/на италиански език. Автор и съавтор е на редица речници, учебници и учебни помагала, сред които най-важните са:Grammatica pratica per gli studenti del I corso di filologia italiana (1990), Италианско-български, българо-италиански речник (в съавт., 2001), Италиански език за кандидат-студенти, Iчаст (в съавт.,2002), Италианска граматика (в съавт., 2003), LItalianodellebanche(corsocomunicativodilinguasettoriale)(2003),Кратка италианска граматика във фишове (2007), Grammatica italiana. Nozioni di base ed esercizi(2007),Lingua italiana. Corso di testi ed esercizi lessicali (в съавт., 2007), както и на множество публикации в специализирания печат.