joomla 1.6

You are here: Автори

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Розалия Ликова


Розалия Ликова (1922–2010) – изтъкнат учен с голям принос за българското литературознание, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.Чела е лекции в Московския университет, в Минск, Атина и Брюксел; участвала е с доклади в многобройни научни симпозиуми (в Атина, Брюксел, Стокхолм, Загреб и много други). Ръководила е научни кръжоци по съвременна българска литература. Автор е на повече от 20 книги, на стотици студии и статии, публикувани на страниците на всички български литературни издания, съставител е на редица сборници и антологии. Участвала е активно като журналист във в. „Век 21“, „Демокрация“, „Анти“и други демократични издания.

Автор е на книгите: „За някои особености на българската поезия. 1923–1944“(1962), „Българската белетристика между двете войни“(1965), „Съвременни автори и проблеми” (1968), „Писатели и време“(1968), „Естетически прелом в поезията на двадесетте години“(1978), „Разказвачът в съвременната българска белетристика“(1978), „Поети на двадесетте години“(1979), „Литература и художествени търсения“(1982), „Проблеми на европейския символизъм“(1984), „Проблеми на българския символизъм” (1985), „Портрети на български символисти“(1987), „Художествени насоки на българския символизъм” (1988), „Поети на 40-те години“(1994), „Поезия на седемдесетте и осемдесетте години“(1994), „Валери Петров“(1994), „Литературен живот между двете войни“(Т. 1, 1995; Т. 2, 1996), „Поезия на 50-те и 60-те години“(1998), „Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма“(2001), „Разпръснати спомени“(2004).