joomla 1.6

You are here: Автори

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Татяна Стойчева / Tatyana Stoicheva


Професор по английска литература и култура в катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има изследвания по история на английския роман, сравнителната литература и култура, идентичността. Автор е на книгите:Траектории на сатирата. Сравнително изследване на „Джонатан Уайлд“ от Хенри Филдинг и „Хаджи Ничо“ от Любен Каравелов(1999)и Български идентичности и европейски хоризонти (1870–1912)(2007).


Tatyana Stoicheva is Professor of English literature and cultural studies at the St Kliment Okhrdiski University of Sofia. She has written on the English novel, comparative and cultural studies, identity. She is the author of the books: Trajectories of Satire. A Comparative Study of Jonathan Wild by Henry Fielding and Hadji Nicho by Lyuben Karavelov. Sofia: Polis. 1999; and the interdisciplinary study Bulgarian Identities and European Horizons (c.1870-1912). Sofia: Iztok zapad. 2007.