joomla 1.6

You are here: Книги История / History

Издателска къща Полис

Вашата количка:

Количката Ви е празна.

Инфо: Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.

История / History feed

Подреждане според:

Средновековна Европа

10.00лв.
9.00лв.
Спестявате: 1.00лв.
Средна оценка на потребители:
0 stars  Общо гласове: 0
  • Предлаганият лекционния курс обхваща периода на Същинското средновековие в Европа, когато се утвърждават и развиват феодалните отношения, укрепват кралската и императорската власт и се поставя началото на държавните институции, получили по-сетнешно развит
Допълнителна информация...


България след Освобождението (1878-1912)

4.80лв.
Средна оценка на потребители:
0 stars  Общо гласове: 0
  • Проф. Милчо Лалков е сред най-изтъкнатите български историци, автор на монографии, учебници, статии в сборници и публикации в периодичния печат. Предлаганият лекционен курс обхваща един от най-значимите периоди в нашата история – времето след Освобождение
Допълнителна информация...


Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-19

6.50лв.
Средна оценка на потребители:
0 stars  Общо гласове: 0
  • Предлаганият лекционен курс проследява трудните първи стъпки на следвоенната българска външна политика. Според решенията на Тримата големи от годините на Втората световна война (Сталин, Рузвелт и Чърчил) България е оставена в съветската „сфера на влияние“
Допълнителна информация...


В България и Румелия

6.80лв.
Средна оценка на потребители:
0 stars  Общо гласове: 0
  • Пътеписът на френския финансов инспектор Емен Кейе от лятото на 1884 г. бележи края на тригодишния му престой в Княжество България като личен съветник на княз Александър І.
  • Дневникът, воден по време на пътуването му из България и Източна Румелия, е изп
Допълнителна информация...


Византийската култура

12.00лв.
10.80лв.
Спестявате: 1.20лв.
Средна оценка на потребители:
0 stars  Общо гласове: 0
  • Пред­ла­га­на­та кни­га е ре­зул­тат от дъл­го­го­диш­ни про­уч­ва­ния на бе­ле­жи­тия бъл­гар­с­ки ис­то­рик акад. Ди­ми­тър Ан­ге­лов (1917–1996) вър­ху ис­то­ри­я­та на Ви­зантия – ед­на им­пе­рия, про­съ­щес­т­ву­ва­ла в те­че­ние на по­ве­че от хи­ля
Допълнителна информация...

Покажи №  
Резултати 6 - 10 от 20